Trápí vás někdo?

Začněme zhurta :-). Trápení je osobní volbou. Pokud jej prožíváte, ostatní lidé za něj nenesou a ani nemohou nést vinu nebo odpovědnost! Je to jen nepatřičný úhel pohledu, který z vlastního trápení obviňuje druhé a dotyčnému utváří trvalý negativní a bezmocný emoční stav.

Představa, že každý by se mohl cítit dobře, je povzbuzující, že? A co teprve možnost převzít své emoce do vlastních rukou? To je vůně svobody. Svobody, která je nejen příjemná, ale i zdraví, klidu a také všem našim vztahům prospěšná.

Trápení může být odrazovým můstkem ke změně

Trápení nemusí být nevyhnutelným osudem. Můžete jej také vidět jako hlasitý pokyn ke změně, jako svůj odrazový můstek k lepším časům. Emoční bolest má potenciál stát se impulsem k zamyšlení co je špatně a inspirací k potřebným změnám. Změny se na začátku netýkají ostatních lidí, ale hlavně vlastního způsobu myšlení, osobních postojů, naučených a už automatických reakcí na různé podněty a úhlů pohledů na velmi běžné a obyčejné lidské činnosti. Protože právě z drobností a obyčejností se skládají dny, roky i celé životy, včetně výjimečných příběhů.

Je to obsah mysli každého z nás, který skutečně zapříčiňuje bolestné emoce a nabízí pocity bezmoci a zmaru. Pokud člověk všem svým myšlenkám bezmezně důvěřuje a ztotožňuje se s nimi, aniž by je dokázal kontrolovat, třídit, ovládat nebo i rozporovat ke svému prospěchu, stává se jejich bezbrannou obětí. V duchu nadvlády, kterou myšlenkám dotyčný ponechává, vyráží do pomýleného boje za svůj klid a třeba i pocit úcty či lásky a to zcela nefunkčními taktikami.

Nejčastěji používané nefunkční taktiky, které mají člověku zajistit (ale nezajišťují)  dobrý pocit:

 • výčitky
 • stěžování si
 • pláč
 • vysvětlování a přesvědčování, aneb ten druhý to přece MUSÍ už konečně pochopit!
 • nekomunikace – trestání druhého mlčením či odsekáváním
 • emoční vydírání
 • dožadování se
 • vyhrožování a nadřazenost
 • zastrašování nebo i fyzické násilí

Jak vypadá váš vlastní odrazový můstek ke změně?

Smutek, strach, nejistota, marnost, obavy, bezmoc, nespokojenost a také pocity nedůležitosti, nemilovanosti, bezvýchodnosti  či nepatřičnosti a trapnosti zažívá dnes nejeden člověk v různých každodenních situacích. Mezi těmito výrazy se může skrývat i váš výchozí bod ke změně, pojmenujte si jej.

Některé z výše uvedených pocitů můžete zažívat, domníváte-li se, že vás druzí nějak trápí. Třeba svojí bezohledností, chamtivostí, sobeckostí, nebo také nechápavostí či hloupostí, apod. Když se navíc přidají okolnosti, které člověku nehrají do karet, nic nevychází a svět se k němu točí tzv. zády, trápení se ještě stupňuje. Trpící lidé většinou nemají příliš velkou důvěru ve svoji osobní vnitřní sílu, neznají svoji hodnotu, nevěří si, často pochybují, pociťují strach a díky tomu nevidí cestu, kudy z této slepé uličky ven. Pokud se vás něco z toho týká, je dobré si to připustit. Pomůže vám to definovat si svůj výchozí bod a uvědomit si tak, co už dále v životě nechcete zažívat.

Čeho se vyvarovat, aneb kudy cesta nevede

Vynakládání úsilí někoho změnit!  To nemá nikdy dlouhotrvající uspokojující výsledek, velmi často nemá toto úsilí výsledek žádný a občas se dostaví i výsledek negativní.  Člověk je vyčerpaný a vyhodnocuje, že se motá v kruhu snahy a zklamání. Tento stav trvá vždy tak dlouho, dokud dotyčný nepochopí, že tudy cesta nevede.

Kudy se dát?

Je důležité si připustit, že když něco nefungovalo poprvé, po páté, ba ani po sté, tak to nebude fungovat nikdy. Chvíle, kdy toto poznání přichází, sice nebývá radostná, zato je klíčová pro nové začátky. Dejte jim šanci!

Člověku se v tu chvíli nabízejí dvě možnosti:

1) Rezignovat – pokud se k ní přikloníte, nic se nezmění. Situace vyžaduje aktivitu a touhu po změně. To do začátku úplně stačí.

2) Začít hledat co je špatně. I když třeba nevíte kde začít a jak na to, aktivita je tu a máte napůl vyhráno!

Už jen rozhodnutí, že stejně jako doposud dál pokračovat v životě nechcete, není vůbec málo a hraje zásadní roli.

Cesta za změnou může přinést cenná poznání, radost i úlevu:

 1. Uvědomíte si, že nad druhými lidmi a jejich chováním nemáte, neměli jste a nikdy nebude mít kontrolu či nadvládu. Nedává tudíž smysl vynakládat dál tímto směrem čas a energii.
 2. Zjistíte, že druzí se změní  jen pokud budou sami chtít a tlačit na jejich změnu přináší buď nulové nebo dokonce záporné a nežádoucí výsledky.
 3. Objevíte, že pozitivní pocity ze života, ze vztahů, ze své práce nebo z přátel, si tvoříte sami a pokud to nedovolíte, nikdo vám je nemůže vzít! Vše stojí na způsobu, jakým smýšlíte a jednáte. Pokud je myšlení plné obav, strachu, pochybností, nejistoty nebo smutku a přesvědčení o své neschopnosti, nedůležitosti, nezajímavosti či slabosti, nelze získat pozitivní ohlas druhých a příjemné emoce. Je to naprosto vyloučené a byl by to ostatně i logický nesmysl. Přece všichni víme, že co zasejeme, to sklidíme :-). Takže je na řadě naučit se myslet jinak!
 4. Můžete dospět k rozhodnutí – velmi užitečnému :-), že energii, kterou jste doposud investovali do snahy změnit a ovlivnit druhé (prakticky jste ji vyhodili oknem), budete mnohem  efektivněji  a za příjemnějších okolností, investovat do sebe. Do změny způsobu, jakým jste dosud nahlíželi na sebe, na své vztahy, jak jste vnímali své povinnosti. Možná přijde i vhodná chvíle přehodnotit dosavadní pojetí principu lásky, povinností a také možná potřeby být stále  v očích druhých těmi hodnými a se všemi vycházet k jejich spokojenosti (nikoliv však ke spokojenosti vlastní).

 

Úhlů pohledů na jednu otázku je k dispozici vždy mnoho. Ne všechny jsou ale zdravé a životu prospěšné. Máte-li chuť dát životu zelenou, přestat se trápit a začít se cítit dobře, což je normální a žádoucí stav, pojďte se podívat jinýma očima i na otázku trápení.

Držím vám na vaší osobní cestě všechny palce.

Cítíte-li, že potřebujete pomoct najít svůj  směr a naučit se, jak si jej udržet, ráda vám pomohu.

Vaše

 

IMG8146- 200k_out

Chcete se přestat trápit?

Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, ráda vám odpovím. Chcete-li na řešení své situace se mnou začít pracovat, proveďte nezávaznou poptávku koučinku, jenž se věnuje tomuto tématu. Každý koučink je individuální podle životní situace, vaší osobnosti a vašich potřeb.

Poznámka: Na základě níže vyplněného formuláře dostanete všechny potřebné informace. Můžete mi i zavolat na tel: 724 744 200.

 

 

 

 

Top