Co to je koučink

Přemýšlíte, kde se vzalo slovo koučink a co vlastně znamená? A kdo je to kouč a co dělá? Jste na správné adrese.

Koučování

Koučování (koučink) je proces, při kterém klient objeví v celé šíři svůj potenciál, jehož si často není vědom a naučí se jej maximálně využívat k dosažení potřebných životních změn nebo svých cílů. Koučovaný nalézá řešení, která jsou pro něj přirozená, žádoucí a která respektují jak jeho osobnost, tak jeho přání a představy o budoucnosti. Kouč není trenér ani instruktor a nemyslí si, že už předem nejlépe ví, co je pro jeho klienta dobré. Kouč hledá řešení společně s klientem a krok po kroku jej provází jejich realizací.

Koučink vychází z myšlenky, že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. Koučování je proto metoda určená k sebeovlivňování a osobnímu růstu, přičemž maximálně zohledňuje jedinečnost každého člověka.

Koučování kombinuje:

  • individuální přístup a respekt ke každému člověku,
  • vlastní poznání a uvědomění si  (aha efekt),
  • objevení a maximální využití potenciálu člověka k jeho růstu,
  • prakticky orientovanou práci vedoucí k trvalým výsledkům.

Jak koučink funguje

Díky koučinku poznáte, že vaše pocity, prožitky a zkušenosti mají původ ve vás, nikoliv v chování a jednání ostatních. Reakce okolí už pouze zrcadlí, jak se sami cítíte se sebou, což se právě koučinkem naučíte prakticky ovlivňovat a měnit.  Pochopíte, proč se ve vašem životě doposud a mnohdy i opakovaně, děly určité věci a dokážete je účinně a trvale změnit.

Cílem koučinku je naučit vás:

  • být spokojenými ve vámi zvolených oblastech života,
  • být respektovanými, přijímanými a podporovanými svým okolím,
  • být úspěšnými a plnit si své sny a cíle,
  • mít život plně ve svých rukou.

Koučink využívá metody, díky nimž skvěle poznáte sami sebe a odstraníte příčiny svých problémů. Realitu, v níž žijete a kterou sami prožíváte, změníte jedině díky změně svého myšlení. Změny dosažené při koučinku jsou trvalé a jejich intenzita je úměrná vašim osobním potřebám. Koučování je možné a účinné v každém věku.

Koučink se zaměřuje na osobní i profesní život a zahrnuje oblasti vztahů, práce, zdraví a financí. Do těchto 4 oblastí lze včlenit vše, co se nám v životě děje.

TIP: Zjistěte, co konkrétního vám koučink přinese a jak vypadá můj koučink.

Kdo je kouč a jak pracuje

Kouč je průvodce, důvěrník, podporovatel a spolupracovník. S klientem pracuje pomocí otázek a zamyšlení, podněcujících různé pohledy na věc. Cílem je prohloubit uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, co jsou příčiny mého trápení, z čeho mám strach …), které se stává vaším odrazovým můstkem při nacházení zdrojů potřebných k realizaci vašich záměrů, změn a cílů. Odhalíte příčiny současného stavu vašeho života a naučíte se odstraňovat ty, které vám neslouží k dobrému pocitu a přivádějí vás do nesnází.

Kouč klientovi neradí, nic neurčuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem, ale ukazuje mu cestu vedoucí k naplnění jeho vlastních cílů a tužeb. Klient sám ví, jak se chce cítit, co je pro něj přirozené a žádoucí a jaký život chce žít. Kouč mu pomáhá toho dosáhnout.

Top