Jak koučink vypadá

Chcete vědět, jak vypadá koučink v praxi a co vás konkrétně čeká?

Osobní a vztahový koučink

Co osobní a vztahový koučink obsahuje

Individuální konzultace (formou osobního nebo on-line setkání) vedoucí k poznání vašich osobních emočních a životních nastavení (příčin), díky nimž jste se dostali do nevyhovující nebo obtížně řešitelné situace a práci s nimi, vedoucí k žádoucím změnám nebo k dosažení vašich cílů.

Osobní koučink postupuje na individuálních konzultacích následujícími kroky:

 1. Odhalíme příčiny vaší současné životní situace.
 2. Pojmenujeme vaše negativní emoční a životní nastavení a dopad na váš současný život.
 3. Koučinkem společně přenastavíme vaše osobní negativní emoční a životní nastavení v pozitivní a prospěšná, čímž se zásadně změní vaše výchozí možnosti a následně i vaše životní realita.

Cíle koučinku – čeho chcete dosáhnout – si určujete sami a kouč vám pomáhá jich úspěšně dosáhnout.


K čemu mi osobní nebo vztahový koučink bude

Pomocí koučinku účinně a trvale odstraníte příčiny svých problémů, takže se již nebudou opakovat. Namísto nich se naučíte vést svůj život ke spokojenosti a dosahovat cílů, po kterých toužíte.

Cíle koučinku mohou být následující:

Cíle koučinku se budou lišit podle vaší konkrétní situace.


Jak osobní nebo vztahový koučink probíhá

Koučování probíhá formou osobních nebo on-line konzultací a můžete jej urychlit doma prováděnou domluvenou prací. S koučem se potkáte vždy mezi čtyřma očima. Zaručena je naprostá diskrétnost – to, co koučovi sdělíte, zůstává přísně  důvěrné.

Koučink probíhá v jednotlivých krocích:

 1. Na konzultacích můžete volně mluvit o svých problémech a není třeba vědět, odkud začít. Kouč umí konzultaci směrovat tak, abyste společně odhalili to, co potřebujete.
 2. Díky koučovi pochopíte, proč se vám v životě určitě věci dějí a opakují.
 3. Odhalíte, proč se cítíte tak, jak se cítíte, a proč se ostatní cítí nebo dívají na věci jinak.
 4. Společně s koučem naleznete příčiny vašich špatných zkušeností a negativních prožitků.
 5. S pomocí kouče efektivně a s trvalým účinkem odstraníte příčiny vašich špatných zkušeností a negativních prožitků.
 6. Naučíte se utvářet svá nová pozitivní nastavení. Ta začnou řídit váš život na místo těch dosavadních negativních, která vás přivedla do nesnází.
 7. Vaše emoční a životní realita se krok za krokem trvale mění ve váš prospěch a k vašemu dobrému pocitu.

TIP: Pracovat na sobě můžete podle pokynů kouče také mezi koučinkovými konzultacemi doma.


Jakých výsledků díky osobnímu nebo vztahovému  koučinku dosáhnu

Obecně dosáhnete díky koučinku těchto výsledků:

 • Koučink vás vyvede z trápení a problémů.
 • Spokojený a naplněný život budete považovat za normální, přirozený a dostupný.
 • Krok za krokem se naučíte směřovat k plnění svých dalších osobních a profesních cílů.
 • Naučíte se mít dobrý pocit ve svém životě a žít jej podle svých představ.
 • Svůj život i úspěch budete mít ve svých rukou.

Výsledky jsou trvalé a jejich intenzita záleží jen na vás.

Chcete vědět více? Přečtěte si, co vám koučink přinese.

Profesní koučink

Co individuální profesní koučink obsahuje a jak probíhá

Profesní koučink je účinnou kombinací koučování a poradenství, osobní nebo on-line formou, nastavenou vždy podle vašich individuálních potřeb. Tak, aby každé naše setkání bylo efektivní a účinné.

Individuální profesní koučink postupuje následujícími kroky:

 • Individuálním rozhovorem, při kterém společně zmapujeme váš současný stav a skutečné potřeby či přání.
 • Odhalením konkrétních příčin vaší nespokojenosti nebo nesouladu mezi základními oblastmi života, což jsou zdraví, vztahy, profesní život a finance.
 • Vytvořením a nastavením vašich kroků k pozitivní změně.
 • Postupnou realizací vaší cesty k pozitivní změně, která může být propojena i s potřebnými změnami v osobním životě.
 • Průběžnou zpětnou vazbou, poradenstvím a motivací podporujícími vás na úspěšné  cestě za změnou.

K čemu mi individuální profesní koučink bude

Využijete pro sebe jednu z nejefektivnějších cest k trvalému rozvoji a účinnému vzdělávání. Pomocí koučinku získáte nové dovednosti a schopnosti řídit svůj profesní život, tak jak skutečně chcete.


Co týmový koučink obsahuje a jak probíhá

Týmový koučink postupuje následujícími kroky

 • Individuálním rozhovorem s každým členem týmu s cílem zjištění jeho pohledu na komunikaci a dění v týmu.
 • Zmapováním pozice každého člena týmu, jeho potřeb, preferencí, postojů a hodnot.
 • Vytipováním slabých míst v komunikaci a spolupráci v týmu.
 • Společným setkáním týmu, jehož výsledkem je analýza krizové situace, výběr nejvhodnějších řešení a nastavení jednotlivých kroků vedoucích k dosažení pozitivních změn a požadovaných cílů.

Cíle koučinku, – po čem toužíte a čeho chcete dosáhnou – si určujete jen vy sami a podle toho se celý průběh koučování odvíjí.

Jakých výsledků díky týmovému koučinku dosáhneme

Odstranění bariér, vznikajících soupeřením rozumové a emoční stránky, odvahy a pochybovačnosti. Díky týmovému koučinku porazíte svého největšího nepřítele, zabraňujícího uskutečňování pozitivních změn – vlastní smýšlení o sobě.

Získáte:

 • fungující vztahy v týmu,
 • dosažení a zlepšení výsledků jednotlivců v týmu i týmu jako celku,
 • vyšší výkonnost týmu,
 • nalezení, rozvoj a správné uplatnění svého i týmového potenciálu,
 • účinnou metodu k motivaci lidí a zabránění jejich předčasného vyhoření,
 • odstranění stresu v týmu,
 • know-how efektivního organizování času, procesů, komunikace a spolupráce,
 • harmonické sladění profesního a osobního života.

Pro manažera nebo vedoucího týmu je zpětná vazba a zdokonalování, zabraňující spánku na vavřínech nebo ztrátě kontaktu s týmem či realitou, jedním z největších motorů jeho úspěchu i úspěchu celého týmu.

Top