Jak to u mě chodí

Zjistěte, jak budou vypadat naše společná setkání a co ode mě můžete očekávat.

  • Koučování probíhající v příjemně vybavené koučovací místnosti nebo formou on-li setkání (WhatsApp, Messenger, Skype…)
  • Setkání a spolupráci jen mezi čtyřma očima.
  • Garanci absolutní diskrétnosti – všechny informace jsou považovány za důvěrné.
  • Možnost mluvit během koučování bez zábran – zcela respektuji vaši míru otevřenosti.
  • Pochopení a přijetí v jakékoliv situaci, ve které jste se ocitli.
  • Pomoc a vedení k žádoucímu řešení.

Konkrétní kroky koučinku

Krok 1: Myšlenky a naučené vzorce chování

Společně najdeme příčiny právě vašich problémů. Uvědomíte si, kde se vzaly vaše negativní zkušenosti, pocity a prožitky neúspěchu.

Poznáte, že všechny vaše zlé pocity, stavy a životní nezdary mají původ ve množství vašich negativních myšlenek, které formují vaše pocity, nálady, chování i jednání a jsou důvodem ke všemu, co prožíváte. Jsou stejně, jako u mnoha dalších lidí, tou největší a často i jedinou překážkou, znemožňující prožívání spokojenosti, klidu, sebedůvěry, pěkných a naplněných vztahů nebo dosažení cílů jak v pracovní, tak ve finanční oblasti.

Tento fakt si bohužel většina lidí vůbec neuvědomuje, zoufale se snaží změnit své okolí nebo odevzdaně podléhá nedobrému pocitu a neúspěchu jako něčemu, s čím je třeba se smířit.

Krok 2: Práce s vlastním myšlením

Svůj negativní způsob myšlení a zvykové negativní myšenkové vzorce člověk většinou neumí sám odhalit, protože pod jejich vlivem žije mnohdy už spoustu let a pokládá je proto za součást reality, podobně jako fakt, že každé ráno vyjde slunce. Všechny své myšlenky má každý potvrzeny mnoha opakujícími se zkušenostmi, což vypovídá o jejich síle a výkonnosti se skutečně realizovat a formovat nám život.

Pokud už člověk neví kudy kam a má pocit, že vše je špatně, tak vězte, že tento stav je následkem přemíry negativních myšlenek, které řídí jeho život od neúspěchu k neúspěchu a z neštěstí do neštěstí. Dlouhodobě mohou člověka dovést až ke ztrátě smyslu života a k úvaze o sebevraždě.

Názorně vám ukážu, že až 80 % vašich negativních myšlenek, způsobujících vaše současné i minulé potíže, má původ v dětství. A to i přes většinou láskyplnou výchovu rodičů a jejich snahu předat svým potomkům to nejlepší. V dospělosti se škodlivé myšlenky do mozku zapisují prožitím náročných a traumatizujících situací jako jsou ztráta partnera, práce, úmrtí blízkého apod…

Již na prvních nalezených záporných myšlenkách si sami uvědomíte dopad jejich existence na vaše současné problémy. Např.: takový jaký jsem nejsem dost dobrý, mám obavu z budoucnosti, nevěřím si, druzí jsou lepší a úspěšnější, lidé by mi mohli ublížit, atd.

Naučím vás, jak se svých negativních myšlenek o sobě, o lidech i o světě zbavit a především vám je pomohu účinně a trvale nahradit myšlenkami pozitivními a prospěšnými. Jedině ty vás přirozeně krok po kroku dovedou k životu, který skutečně chcete žít nebo k dosažení vašich cílů.

Krok 3: Trénink ke zlepšení života

  • Na příkladech vám vysvětlím, že vše, co prožíváte, můžete rozdělit do 4 oblastí – vztahy, práce, zdraví a finance a jak koučinkem dosáhnete výrazného zlepšení  ve všech.
  • Praktický trénink probíhá jak na koučovacích sezeních, tak jej můžete podpořit každý den 15 minutovou prací doma a dopřát si tak rychlejší pokroky. Tyto úkoly si domluvíme vždy v rámci konzultací.
  • Praktický trénink trvá do doby, než cítíte, že jste dosáhli kýžené změny, zlepšení ve svém životě nebo že jste dosáhli svých cílů. Počet koučinkových konzultací si podle svých potřeb určujete sami.

Cena koučinku

Koučinková konzultace trvá 1,5 hod. a stojí 2.000Kč. Můžeme se setkat buď osobně nebo on-line formou.

AKCE! První koučinkovou konzultaci (1,5 hod.) získáte za 1.700 Kč.

Top